Intervensjons-radiologi, IGS - Image Guided Systems

Med våre digitale bildesystemer får du samtlige detaljer og avanserte applikasjoner du trenger, for veiledning gjennom nesten alle tenkelige intervensjonsprosedyrer. Vårt utvalg av velprøvde systemer hjelper deg med å oppnå høy bildekvalitet med lavest mulig stråledoser.

Vi har spesialiserte systemer for din modalitet innenfor onkologi, kardiologi, nevrologi, elektrofysiologi etc.

Forbedret sikkerhet for dine kliniske diagnoser og økt produktivitet
Feltet intervensjonsradiologi vokser og gir nye muligheter. Økt grad av konvertering til minimale invasive behandlinger gir sikrere og mer kostnadseffektive prosedyrer.

Med den nye generasjonen ASSIST software fra GE, kan du planlegge, veilede og evaluere spesifikke prosedyrer med større presisjon og optimalisert dose effektivitet. Til fordel for både deg og pasientene. ASSIST gir deg mer klinisk informasjon som gjør at du kan utføre og vurdere intervensjonsprosedyrer mer nøyaktig.

Full fleksibilitet på operasjonsstuen
Design operasjonssalen for optimal fleksibilitet. Skjermer og intervensjonsutstyr kan ha fleksible plasseringer, og du kan få tilgang til pasienten fra begge sider av undersøkelses bordet.

Blant annet tilbyr vi:

  • Laser-guidet og flyttbart gantry
  • Real-time bildestyring
  • 3D-rotasjons angiografi med CT avbilding

Kontakt oss for å få vite mer om våre løsninger for intervensjonsradiologi

Besøk vår britiske nettside for å se våre intervensjonsbildestyrte systemer (ENGELSK)

Intervensjons-radiologi, IGS - Image Guided Systems

Med våre digitale bildesystemer får du samtlige detaljer og avanserte applikasjoner du trenger, for veiledning gjennom nesten alle tenkelige intervensjonsprosedyrer. Vårt utvalg av velprøvde systemer hjelper deg med å oppnå høy bildekvalitet med lavest mulig stråledoser.

Vi har spesialiserte systemer for din modalitet innenfor onkologi, kardiologi, nevrologi, elektrofysiologi etc.

Forbedret sikkerhet for dine kliniske diagnoser og økt produktivitet
Feltet intervensjonsradiologi vokser og gir nye muligheter. Økt grad av konvertering til minimale invasive behandlinger gir sikrere og mer kostnadseffektive prosedyrer.

Med den nye generasjonen ASSIST software fra GE, kan du planlegge, veilede og evaluere spesifikke prosedyrer med større presisjon og optimalisert dose effektivitet. Til fordel for både deg og pasientene. ASSIST gir deg mer klinisk informasjon som gjør at du kan utføre og vurdere intervensjonsprosedyrer mer nøyaktig.

Full fleksibilitet på operasjonsstuen
Design operasjonssalen for optimal fleksibilitet. Skjermer og intervensjonsutstyr kan ha fleksible plasseringer, og du kan få tilgang til pasienten fra begge sider av undersøkelses bordet.

Blant annet tilbyr vi:

  • Laser-guidet og flyttbart gantry
  • Real-time bildestyring
  • 3D-rotasjons angiografi med CT avbilding

Kontakt oss for å få vite mer om våre løsninger for intervensjonsradiologi

Besøk vår britiske nettside for å se våre intervensjonsbildestyrte systemer (ENGELSK)