Diagnostisk kardiologi - EKG

Våre løsninger innen anestesi, diagnostisk kardiologi, respirasjon, pasientovervåking, neonatologi (kuvøser, varmere, lysterapi og gjenopplivingsutstyr) samt tilbehør og forbruksvarer.

Hvile-EKG, arbeids-EKG, Holter og kardiologisk EKG-database, MUSE
I et travelt sykehusmiljø skal EKG-utstyret virke hver gang og levere klare og presise pasient- og EKG-data.

Enten du utfører hvile-EKG, arbeids-EKG eller holter-studier, har vi løsninger som hjelper deg med å gjøre nøyaktige diagnoser og analyse av kardiologiske data.

Du kan samle alle EKG, administrere og analysere data med våre kardiologiske-IT-løsninger.

IT-systemet MUSETM samler alle EKG-opptak fra f.eks ambulanser, akuttmottak og hjerteavdelingen og kan lett nås direkte i pasientens journal. EKG-opptak fra ambulanser vil i noen tilfeller kunne nå frem til akuttmottaket før pasienten. MUSE arbeider sammen med andre IT-systemer og kan kobles til forskjellige pasientjournalsystemer.

Besøk vår britiske nettside for mer informasjon om våre løsninger innen diagnostisk kardiologi (ENGELSK)

Diagnostisk kardiologi - EKG

Våre løsninger innen anestesi, diagnostisk kardiologi, respirasjon, pasientovervåking, neonatologi (kuvøser, varmere, lysterapi og gjenopplivingsutstyr) samt tilbehør og forbruksvarer.

Hvile-EKG, arbeids-EKG, Holter og kardiologisk EKG-database, MUSE
I et travelt sykehusmiljø skal EKG-utstyret virke hver gang og levere klare og presise pasient- og EKG-data.

Enten du utfører hvile-EKG, arbeids-EKG eller holter-studier, har vi løsninger som hjelper deg med å gjøre nøyaktige diagnoser og analyse av kardiologiske data.

Du kan samle alle EKG, administrere og analysere data med våre kardiologiske-IT-løsninger.

IT-systemet MUSETM samler alle EKG-opptak fra f.eks ambulanser, akuttmottak og hjerteavdelingen og kan lett nås direkte i pasientens journal. EKG-opptak fra ambulanser vil i noen tilfeller kunne nå frem til akuttmottaket før pasienten. MUSE arbeider sammen med andre IT-systemer og kan kobles til forskjellige pasientjournalsystemer.

Besøk vår britiske nettside for mer informasjon om våre løsninger innen diagnostisk kardiologi (ENGELSK)