Bærekraft

Vår forpliktelse overfor mennesker og kloden vår

Vis våre initiativer

sustainability

  Fremdrift for tilgang

  2024

  Kunngjorde den planlagte etableringen av en GE HealthCare-stiftelse i 2024 for å støtte selskapets filantropi og frivillighetsstrategier

  5 millioner dollar

  Støttet Ukraina med livreddende ultralyd- og monitoreringsutstyr verdt 5 millioner dollar

  Det hvite hus’ initiativ for mors helse

  Forpliktet til å hjelpe sykehus med å levere den beste pasientbehandlingen til alle mødre og barn gjennom økt fokus på å levere vår Mural Labor & Delivery-behandlingsløsning til 300 sykehus
  Fremdrift for mangfold, likestilling og inkludering

  Direktør for mangfold, likestilling og inkludering

  Utnevnte ny direktør for mangfold, likestilling og inkludering for å utarbeide og fremme vår strategi for mangfold, likestilling og inkludering

  Supplier Diversity Council

  Opprettet et Supplier Diversity Council i 2023 for å fremme mangfoldsarbeidet blant leverandørene våre og integrere mangfold i prosessene med å velge ut leverandører.
  Fremdrift for kloden

  27%

  Reduksjon i klimagassutslippene fra driften siden 2019, i tråd med vårt kortsiktige mål om å redusere Scope 1- og 2-utslipp med 50 % innen 2030 og nå netto nullutslipp innen 2050

  SBTi

  Meldte oss på Science Based Targets-initiativet og forpliktet oss til å tilby nøkkelindikatorer for redusert klimapåvirkning og mål for validering innen utgangen av 2023

  FNs Global Compact

  Ble med i FNs Global Compact for å støtte opp under FNs bærekraftsmål og arbeid med å nå dem

  Det amerikanske helsedepartementets og Det hvite hus’ løfte

  Sluttet oss til det amerikanske helsedepartementets og Det hvite hus’ løfte om å avkarbonisere helsesektoren og sørge for at helseinstitusjoner står bedre rustet overfor effektene av klimaendringer
  Fremskritt innen det sirkulære miljøet

  11 millioner pund

  GoldSeal™-sirkularitetsprogrammet gjenbrukte og resirkulerte 11 millioner pund (5,15 millioner kilo materiale fra 6 700 gjenvunne maskiner

  Last ned vår innledende bærekraftsrapport

  Våre nyeste rapporter

  Les mer om hvordan vi arbeider med bærekraft

  JB26114XX