Isotoper i nukleærmedisin

GE HealthCare har en lang og innholdsrik historie med radiofarmaka og isotoper innenfor nukleærmedisin, både i SPECT og PET segmentene.

>15

innovative produkter lansert i 15 år

5 mill

pasienter betjent hvert år

3 cGMP

sertifiserte produksjonsanlegg for molekylær avbildning globalt

>10 000

doser levert til kliniske studier over hele verden siden 2018

Produkter

MOLEKYLÆR AVBILDNING I PRESISJONSMEDISIN
Vårt fokus er presisjonsmedisin – en nyskapende tilnærming til tilpasset sykdomsforebygging og diagnostikk med det best mulige behandlingsløpet. Vi gir helsepersonell klinisk relevante programmer og arbeider for å forbedre tilgang til nukleærmedisin – dette vil være med å forandre/forbedre forløp og behandling for pasientene.
PHARMA SERVICES

Fremmer terapeutisk forskning for å forbedre pasienters liv

Våre Pharma Services tilbyr tilgang til GE HealthCares portefølje av isotoper, som kan tilpasses behovene i din kliniske studie. Med våre biomarkører kan du velge de riktige pasientene og overvåke pasientens fremgang over tid, slik at du kan teste hypotesen din mer nøyaktig.

Vi har også bygd opp et globalt nettverk av leverandører og et dedikert inhouse-team, slik at vi kan hjelpe deg med å holde prosjektet ditt på rett spor. Vår mangeårige erfaring innen radiofarmakadistribusjon betyr at du kan planlegge og kalle inn pasienter på en trygg måte.
IMMUNONKOLOGI

Molekylær avbildning kan støtte forskning og utvikling innen behandlinger som kan nyttiggjøre seg kroppens eget immunsystem for å bekjempe kreft.

Vår økende forståelse av pasientens immunrespons hjelper oss i å utvikle diagnostiske PET-løsninger for klinisk behandling av immunterapipasienter, slik at det blir lettere å identifisere pasienter som mest trolig vil respondere. Dermed kan man unngå unødig behandling og redusere bivirkninger. Vi utvikler disse verktøyene i samarbeid med tredjeparter og ledende akademiske institusjoner som Vanderbilt University Medical Center i USA.
NYE SPORINGSENHETER

Vi forplikter oss til å gi pasientene innovative løsninger.

Vi er glade for muligheten til å samarbeide med ledende akademiske institusjoner, bioteknologiske og farmasøytiske selskaper for å utvikle produkter for molekylær avbildning på mange sykdomsområder, slik at klinikere bedre kan diagnostisere, behandle og overvåke komplekse sykdommer, og for å fremme behandling av pasienter med uoppfylte behov. Du finner informasjon om forretningsutvikling og partnerskapsmulighter ved å klikke nedenfor for å kontakte vår Pharmaceutical Diagnostics Licensing-avdeling.
BRUKE DIGITALE VERKTØY

Vi bruker programvare for å analysere komplekse medisinske data og forholdet mellom forebyggings- eller behandlingsteknikker og pasientresultater.

Vår kvantifiseringprogramvare muliggjør visuell vurdering og kvantifisering av SPECT- og PET-bilder, slik at klinikere kan få ekstern tilgang til og gjennomgå kliniske bilder fra praktisk talt et hvilket som helst datasystem, når som helst og hvor som helst i verden.

Vår Edison™-plattform tilbyr også integrerte teknologier drevet av kunstig intelligens, som hjelper deg å ta gode diagnostiske avgjørelser, operere med maksimal effektivitet og få positive pasientresultater.

Bivirkningsrapportering

GE HealthCare har en legal og etisk plikt til å beskytte folkehelsen ved å sikre sikkerhet og effekt av våre produkter. For å gjøre det samler vi inn rapporter om mistenkte bivirkninger som pasienter opplever ved bruk eller etter eksponering av våre produkter. Vi innhenter også informasjon om spesielle situasjoner (som bruk under graviditet, overdosering etc.), samt klager, reklamasjoner og øvrige kommentarer. For å rapportere en mistenkt bivirkning/hendelse, spesiell situasjon eller for å kommentere – kontakt CustomerServiceNorway@ge.com , Tel: 23 18 79 58

JB00189NO 06-2023

JB00189NO