Kontrastmiddel

GE HealthCare har en lang historie med utvikling av moderne kontrasmidler. Vårt brede utvalg dekker kontrastmidler for røntgen/CT, MR og Ultralyd.

110m+

doser produseres globalt hvert år1

30m

flere doser med jodkontrast forventes å bli levert årlig innen 20251

4 Cgmp

akkrediterte produksjonsanlegg for kontrastmidler globalt.

$385m

investert i løpet av det siste tiåret for å øke kapasiteten.2

Produkter

INNOVATIV EMBALLASJE

+PLUSPAK 100% resirkulerbar emballasje

Vår +PLUSPAK emballasje, som brukes til kontrastmiddel, er 100% resirkulerbar. En livssyklusanalyse viser at våre polypropylenflasker, sammenlignet med glass, har en 59% lavere miljøpåvirkning og krever 45% mindre energi. Våre +PLUSPAK flasker krever også mindre sekundær emballasje, noe som bidrar til å redusere karbonavtrykket.3
REFERANSER
1. GE Healthcare Data on File: Planned Investment 2022
2. GE Healthcare Data on File: Contrast Media Demand; 2022
3. Dhaliwal et al. Int J Life Cycle Assess 2014; 19: 1965-73.
4. GE Healthcare Data on File: iodine-recycling program 2022

cGMP: Current Good Manufacturing Practice

Bivirkningsrapportering

GE Healthcare har en legal og etisk plikt til å beskytte folkehelsen ved å sikre sikkerhet og effekt av våre produkter. For å gjøre det samler vi inn rapporter om mistenkte bivirkninger som pasienter opplever ved bruk eller etter eksponering av våre produkter. Vi innhenter også informasjon om spesielle situasjoner (som bruk under graviditet, overdosering etc.), samt klager, reklamasjoner og øvrige kommentarer. For å rapportere en mistenkt bivirkning/hendelse, spesiell situasjon eller for å kommentere – kontakt CustomerServiceNorway@ge.com, Tel: 23 18 79 58

JB00169NO 10-2023

JB00169NO