Inkludering og mangfold

HVORFOR

Hos GE Healthcare tror vi på verdien av de ansattes unike identitet, bakgrunn og erfaring. Vi har et sterkt engasjement for å fremme en inkluderende kultur, der alle føler seg i stand til å yte best mulig innsats fordi de føler at de er akseptert, respektert og at de hører til.

100 %

Likelønn mellom kjønnene¹

100 %

Likelønn for amerikanske underrepresenterte minoriteter²

31,2 %

Global representasjon av kvinner i lederroller³

PROGRAMMER

Skape en ekstraordinær arbeidsplass

I GE HealthCare feirer vi det hver enkelt bidrar med, og fremmer en unik samhørighetskultur der vi kan være den beste versjonen av oss selv gjøre vårt beste arbeid.

Velvære

Vår forpliktelse til arbeid, goder, anlegg og støtteprogrammer skal støtte opp under en sunn livsstil og generell trivsel.

Ressursgrupper for ansatte

Våre ressursgrupper for ansatte støtter vårt arbeid med å skape en samhørighetskultur for alle og oppfordre til engasjement og samhold blant de ansatte i hele vår virksomhet.

Fleksibelt arbeid

Vi støtter diskusjoner rundt arbeidsmønstre som har som mål å sikre at våre ansatte kan balansere arbeidet med personlige forpliktelser.

Foreldrepermisjon

Vi tilbyr foreldrepermisjonsordninger som støtter delt ansvar for begge foreldre, slik at våre ansatte kan ha kvalitetstid med de nyankomne i familien.

Utvikling

Vi gir de ansatte mulighet til å delta i virtuell læring, varierte utviklingsprogrammer og eksperimentelle læringsmuligheter for vekst og karriereutvikling.

Samlede belønninger

Vi tilbyr frynsegoder, programmer og retningslinjer som skal styrke og støtte de ansatte gjennom hver fase og milepæl i livet.

Våre ressursgrupper for ansatte

Ressursgrupper for ansatte er en viktig del av kulturen hos GE HealthCare. Det er en mulighet for kollegaer over hele verden til å finne sammen, lære av hverandre og fremme inkludering. De hjelper oss dessuten med å skape endring og utvikle løsninger etter hvert som vi arbeider med å gi alle muligheter og bygge en samhørighetskultur for alle.

 
  1. Basert på globale data 2021
  2. Basert på amerikanske data 2021. Amerikanske underrepresenterte minoriteter er definert som amerikanske ansatte som identifiserer seg som asiatisk, svart / afrikansk amerikansk, spanskættet/latinamerikansk, amerikansk indisk / innfødt fra Alaska, innfødt hawaiier / stillehavsøyboer eller multikulturell.
  3. Basert på globale ansattedata 2021. Ledelsen utgjør de øverste 1,5 % av alle aktive ansatte.