Portrait Mobile

En bærbar, kontinuerlig overvåkningsløsning som gir en sanntid visning av viktige vitale data fra pasienten
KORT OPPSUMMERT

Bidra til forbedrede resultater

Kontinuerlig overvåking av vitale data, SpO2, PF og RF hjelper klinikere med å forbedre utfall

Data og alarmer av høykvalitet

Kontinuerlig trender og pålitelige alarmer for å hjelpe klinikere

Fremmer pasientens mobilitet og bedring

Trådløs overvåkning som gjør det mulig for pasienten å bevege seg rundt for raskere bedring

Pålitelig og robust

Trådløs teknologi utformet for å være like pålitelig som kablet

Portrait™ Mobile følger med dit pasientene går.

Portrait Mobile er en bærbar kontinuerlig overvåkningsløsning som gir en personlig tilpasset visning av din pasient i sanntid. Den oppmuntrer til pasientmobilitet ved kontinuerlig overvåking av dobbel vektorverdi RF, 2 og PF. Dataflyten er uavbrutt og gir kontinuerlig trending og alarmer å handle etter, noe som kan hjelpe klinikere med å oppdage forverring når det skjer, slik at de kan gripe inn proaktivt.
FUNKSJONER

Ny visualisering av pasientmobilitet og trådløs overvåking

Uønskede hendelser i generelle avdelinger er ikke uvanlige. Vitale tegn er ofte unormale i flere timer før en hendelse, men kan gå ubemerket hen, ettersom spottsjekker gjøres med noen timers mellomrom2. Bruk av Portrait Mobile i sykehusavdelinger kan hjelpe klinikere med å gripe inn proaktivt.
GJØR PASIENTER MOBILE

Bidrar til å fremme protokoller for tidlig rehabilitering

Ved å eliminere lenking til sengen, og ved å visualisere data trådløst, kan sykepleiere fortsatt overvåke pasienter mens pasienten går. Pasientbevegelse kan redusere rehabiliteringstiden og forhindre kostbare komplikasjoner relatert til immobilitet1.
INGEN LEDNINGER Å FESTE

Beveger seg med pasientene dine

Ved å eliminere ledninger får pasientene frihet til å bevege seg rundt på sykehuset. Det betyr også at besøkende kan samhandle med pasienten uten at teknologien kommer i veien. Og for familiemedlemmer gir det sinnsro å vite at overvåkingen er konstant - uansett hvor pasienten er.
TRUSIGNAL™ RRdv-TEKNOLOGI

Nøyaktig overvåking av respirasjonsfrekvens

Portrait Mobile gjengir målinger av respirasjonsfrekvens (RF) fullstendig via en innovativ trådløs sensor med to vektorer, som utnytter en avansert algoritme som gir bevegelsestolerante målinger og trender i sanntid. Ved optimal elektrodeplassering kan klinikere overvåke ulike pasienttyper på en pålitelig måte, uavhengig av deres bestemte respirasjonsmønster eller kroppstype.3
KONTINUERLIG OVERVÅKING

Sanntidsdata å handle etter

Portrait Mobile gir et kontinuerlig bilde av pasientens status, slik at omsorgspersoner kan se selv de minste endringer i respirasjonsfrekvens, SpO2 og pulsfrekvens. Dette gir klinikere mulighet til å handle tidlig og potensielt avverge alvorlige uønskede hendelser, slik som kardiorespiratoriske komplikasjoner eller smittsom sykdom.
GRIP INN TIDLIG

Alarmer man kan handle etter

Portrait Mobile er utformet for sykehusavdelingene, så alarmstrategien er ulik sammenlignet med andre pasientpopulasjoner. Grenser og forsinkelser stilles enkelt inn etter dine kliniske preferanser, slik at du kan bli varslet om pasientens status basert på ditt syn på når den er betydelig og vedvarende, og dermed krever en umiddelbar respons. Alarmer kan konfigureres til å varsle i Portrait Central Viewer, slik at pasienten får en lydløs rehabiliteringsopplevelse.

Komplette vitale tegn, enkel arbeidsflyt

Få en mer komplett og enkel pasientjournal ved bruk av GE HealthCare-serien med Portrait-overvåkingsløsninger. Den gir deg muligheten til å effektivt og nøyaktig registrere ytterligere vitale tegn fra pasienten, slik som blodtrykk og temperatur, ved hjelp av Portrait VSM-monitoren for vitale tegn. Skriv inn pasienten på Portrait VSM-monitoren med ett klikk på Portrait Mobile-pasientmonitorens strekkodeleser. Pasientens PR, RR og SpO2 vises nå på skjermen.

Når de ytterligere vitale tegnene er registrert, sender du pasientdataene til EMR.

Denne unike løsningen bidrar til å forbedre arbeidsflyten og unngå transkripsjonsfeil, noe som gir en forbedret pasientopplevelse og enda bedre sikkerhet5.

Portrait VSM-monitor for vitale tegn

DREVET AV EDISON™

Fremtiden er innebygd

Portrait Mobile er bygget på GE Healthcares Edison HealthLink-plattform, en avansert «edge-compute»-plattform, og er utformet for videre utvikling. Det betyr at du kan starte trådløse overvåkningspasienter med Portrait Mobile i dag og utvide plattformen etter hvert som overvåkningsbehovene dine utvikler seg i årene framover.

Hør hvordan GE HealthCares ingeniører utviklet fremtidens pasientovervåking:

Enkel implementering. Sømløse arbeidsflyter.

En rutbar kommunikasjonsarkitektur lar sykehus utnytte sin eksisterende nettverksinfrastruktur, noe som reduserer installasjons- og vedlikeholdskostnadene. Og ved å ta i bruk IHE/HL7®-standarder kan Portrait Mobile også integreres med EMR-systemer, og på den måten muliggjøre sømløs ADT-arbeidsflyt – som mottak og utskriving av pasienter, klinisk dokumentasjon og grensesnitt mot tredjeparts plattformer.

seamless-adt-workflows-img
PORTRAIT MOBILE

Tilbakemeldinger fra klinikere fra en nylig studie4

90 %

er enige i at de føler seg tryggere på pasientens tilstand når kontinuerlig overvåking brukes, sammenlignet med spottsjekk av vitale tegn

99 %

er enige i at Portrait Mobile kan bidra til tidligere oppdaging av pasientforverring enn rutinemessig observasjon

96%

av sykepleierrapporter gir Portrait Mobile en samlet vurdering som bra eller veldig bra

76 %

er enige i at de ved bruk av Portrait Mobile er sikrere i vurdering av respirasjonsfunksjon

REFERANSER
  1. 1. Ljungqvist O. et al. Enhanced Recovery After Surgery: A Review, JAMA Surg, March 2017; 1;152(3):292–298.
  2. 2. Michard F, Bellomo R, Gan TJ. Protecting ward patients. ICU Management & Practice, Vol 19-Issue 1. 2019. Besøkt fredag 22. februar 2022. https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/protecting-ward-patients.
  3. 3. Järvelä, K., Michard, F. et al. Clinical evaluation of a wearable sensor for mobile monitoring of respiratory rate on hospital wards. J Clin Monit Comput (2021).
  4. 4. Basert på en klinisk studie fra 2021, utført på et sykehus i London i Storbritannia. 27 sykepleiere fra sykehusavdelingens omgivelser brukte Portrait Mobile-løsningen med 33 pasienter. Tilbakemeldinger ble samlet inn gjennom et strukturert spørreskjema. Se Evaluation Clinical Study of the Ambulatory Monitoring Solution (AMS) ME Study Report (DOC2599845) for mer informasjon.
  5. 5.Smith LB, et al. Connected care: reducing errors through automated vital signs data upload. Comput Inform Nurs. 2009 Sep-Oct;27(5):318-23. doi: 10.1097/NCN.0b013e3181b21d65. PMID: 19726926.
Ta kontakt

Har du spørsmål? Vi hører gjerne fra deg.

JB00242NO