• Anestesibehandling med et personlig preg

  Det perioperative miljøet har blitt mer innviklet med allsidige pasientkasus som krever tilpasset behandling for bedre resultater. Carestation 750-anestesiarbeidsstasjonen gir deg teknologien du trenger for å takle disse utfordringene, ved å tilby:

  • Individualisert behandling: avanserte kliniske verktøy for anestesi med lav tilførsel og strategier for lungebeskyttende ventilasjon (LPV) muliggjør presis kontroll av anestesileveringen

  • Enkelt, intuitivt grensesnitt: veiledet eller direkte tilgang til funksjoner som Lung Recruitment Maneuver (Lungerekrutteringsmanøver), Pause Gas Flow (Midlertidig stans av gasstilførsel), Alarm Off (Alarm av) med mer bidrar til å redusere stress i travle perioperative settinger

  • Effektivisert arbeidsflyt: modulær, ergonomisk design samt selvstyrte kontroller gir et nytt nivå av trygghet i kasusadministrasjonen og forenkler maskinvedlikeholdet

  • Støtte når du mest trenger det: tilgang til service, tilbehør og opplæringsressurser er tilgjengelig hele døgnet, sju dager i uken, så du er aldri alene

  *Ikke tilgjengelig i alle land. Ikke klarert eller godkjent av US FDA. Ikke for salg i USA.

Carestation750VideoBanner1200x400-2_Web_ARC_Global

Overvinne utfordringer ved individuell anestesibehandling

Utfordring 1

35 % av pasientskadene forbundet med levering av anestesigass, kan forhindres med en grundig kontroll av maskinen før bruk.*

Løsning
Rask, fullstendig og selvstyrt kontroll

Den daglige kontrollen er like enkel som den er grundig. Med en tydelig trinnvis veiledning på skjermen kan du kjøre en fullstendig kontrollsjekk, inkludert en fordampertest, på kun 3 minutter.

*Pasientskader knyttet til utstyr for levering av anestesigass. Mehta SP, Eisenkraft JB, Posner KL, Domino KB. Anesthesiology 2013; 119: 788-95.

Laget for å forenkle arbeidsflyten

Med brukergrensesnittet og den modulære designen til Carestation 750-anestesisystemet kan du levere kvalitetsbehandling lett og naturlig. Du kommer deg lett gjennom kasusene uten å tenke så mye på maskinen, slik at du kan bruke mer tid på pasientene.
Carestation750_MachinewScreensTourImage1900x1900_webpage_ARC_Global
 • DIREKTE TILGANG TIL VIKTIGE PROSEDYRER

  Du slipper å klikke gjennom menyer og undermenyer for å finne funksjonene du bruker oftest. Lung Recruitment (Lungerekruttering), Timer (Tidtaker), Pause Gas Flow (Midlertidig stans av gasstilførsel), Auto Alarm (Automatisk alarm), Turn Manual Alarm Off (Slå manuell alarm av) og andre innstillinger vises lett tilgjengelig på hovedventilasjonsskjermen.
 • TYDELIG STATUSINDIKASJON

  Du får en klar indikasjon av systemstatusen på skjermen når du bruker Auxiliary Common Gas Outlet (ACGO), Aux O2 eller standby-modus, eller når du bytter fra pose til mekanisk ventilasjon.
 • INTELLIGENT BELYSNING

  Når aux-portene er i bruk, indikerer belysningen de aktive tilførselskontrollene. Visuell indikasjon på ventilasjonsskjermen fremhever tilførselstatusen.

 • KONSEKVENT BRUKERGRENSESNITT

  Med et standard brukergrensesnitt på både Carestation-anestesimaskinen og CARESCAPE™-pasientmonitoren reduseres opplæringstiden, slik at du enkelt kan følge pasientene fra transport til sykeseng.
 • Effektiviser behandlingsforløpet

  Den effektive, elektroniske designen til CARESCAPE™ ONE-monitoren forbinder terapi med restitusjon for å forbedre arbeidsflyten for brukere. I en simulert brukerstudie1 reduserte denne håndholdte monitoren

  • total transporttid med 26 %
  • transportbrukerfeil med 60 % sammenlignet med en tilsvarende løsning

  Den kompakte CARESCAPE ONE-monitoren er lett å håndtere og bidrar til en knirkefri perioperativ arbeidsflyt. Bruk denne som i operasjonsstuen sammen med Carestation 750-anestesimaskinen, og spar plass.

  1. Revolutionizing Patient Transport Monitoring, GE Healthcare-studie av nyttbarhet JB58083XX. En komparativ nyttbarhetsstudie ble utført i et simuleringssenter hvor intuberte operasjonsstuepasienter ble transportert til akuttavdelingen av transportsykepleiere.