Carestation750VideoBanner1200x400-2_Web_ARC_Global

Overvinne utfordringer ved individuell anestesibehandling

Utfordring 1

35 % av pasientskadene forbundet med levering av anestesigass, kan forhindres med en grundig kontroll av maskinen før bruk.*

Laget for å forenkle arbeidsflyten

Med brukergrensesnittet og den modulære designen til Carestation 750-anestesisystemet kan du levere kvalitetsbehandling lett og naturlig. Du kommer deg lett gjennom kasusene uten å tenke så mye på maskinen, slik at du kan bruke mer tid på pasientene.
Carestation750_MachinewScreensTourImage1900x1900_webpage_ARC_Global
 • DIREKTE TILGANG TIL VIKTIGE PROSEDYRER

  Du slipper å klikke gjennom menyer og undermenyer for å finne funksjonene du bruker oftest. Lung Recruitment (Lungerekruttering), Timer (Tidtaker), Pause Gas Flow (Midlertidig stans av gasstilførsel), Auto Alarm (Automatisk alarm), Turn Manual Alarm Off (Slå manuell alarm av) og andre innstillinger vises lett tilgjengelig på hovedventilasjonsskjermen.
 • TYDELIG STATUSINDIKASJON

  Du får en klar indikasjon av systemstatusen på skjermen når du bruker Auxiliary Common Gas Outlet (ACGO), Aux O2 eller standby-modus, eller når du bytter fra pose til mekanisk ventilasjon.
 • INTELLIGENT BELYSNING

  Når aux-portene er i bruk, indikerer belysningen de aktive tilførselskontrollene. Visuell indikasjon på ventilasjonsskjermen fremhever tilførselstatusen.

 • KONSEKVENT BRUKERGRENSESNITT

  Med et standard brukergrensesnitt på både Carestation-anestesimaskinen og CARESCAPE™-pasientmonitoren reduseres opplæringstiden, slik at du enkelt kan følge pasientene fra transport til sykeseng.