Morten Bruvold, spesialist på MR-produkter fra GE Healthcare, holder en presentasjon for veterinærer på et møte arrangert av Fredrikstad dyrehospital.

Article

I Norge bruker Bodil Koch, Europeisk spesialist i Veterinær Nevrologi en MR-skanner for å forbedre diagnostikken – og for å utvide egen kunnskap

I 2019 ønsket et av Norges ledende veterinærsykehus, Fredrikstad dyrehospital, seg MR for å forbedre diagnosen av nevrologiske sykdommer på hunder og katter for dermed å kunne skreddersy medisinsk og kirurgisk behandlingsplan for sine pasienter.

De fleste dyrehospital i Skandinavia bruker en CT-skanner for å diagnostisere hunder og katter med nevrologiske sykdommer. Dette kan være et flott redskap å bruke ved lesjoner som affiserer ryggsøylen eller kraniet.

”Men når vi vil se detaljer i hjernen, ryggmargen eller nerverøttene trenger vi bilder som MR-skanneren kan produsere, for å ta den riktige avgjørelsen,” sier Bodil Cathrine Koch. Hun er veterinær nevrolog på dyrehospitalet lokalisert i Fredrikstad. Med en stab på 60 ansatte behandler de mer enn 15000 firbente pasienter årlig.

Bodil Cathrine Koch er utdannet kirurg og spesialist i nevrologi ved European College of Veterinary Neurology. Hun er ikke radiolog, men synes likevel skanneren enkel å bruke.

”Jeg kan ta bildene jeg trenger, uten problemer. Med en MR skanner in-house, kan vi ved behov ta dyret rett fra skanneren og til operasjonsrommet uten å måtte vekke pasienten først, det fungerer veldig bra. Men ja, vi ønsker å ansette en radiograf og på sikt også en radiolog for å utnytte maskinens potensial fullt ut,” sier Bodil Cathrine Koch.

“Jo bedre redskaper vi har for å stille nøyaktig diagnose, desto enklere er det å ta de riktige beslutningene og gi best mulig behandling for pasienten og eieren.”

IMG_6925Bodil lysere.png

Bodil Cathrine Koch, EBVS® Europeisk spesialist i veterinær nevrologi ved Fredrikstad dyrehospital

Diagnostisere dyr med MR

I likhet med sykehus for mennesker opplever de at redskapene og metodene for å behandle og kurere dyr blir stadig bedre, en utvikling som gjelder både ortopediske sykdommer og innen nevrologien. Å stille en diagnose kan imidlertid være vanskeligere, ikke minst av den åpenbare grunn at man ikke kan spørre pasientene hvor det gjør vondt, eller hvordan de føler seg. Når en katt eller en hund for eksempel brekker et ben, er det ikke vanskelig å identifisere problemet og dermed vite hvordan man skal behandle det. Men hva om dyret har kramper, lammelse i bakbena, sliter med balansen eller lider av atferdsforstyrrelser?

”Diagnoseprosessen er utvilsomt vanskeligere når vi snakker om nevrologiske sykdommer fordi hjernen og ryggmargen er godt beskyttet fra resten av kroppen og derfor relativt utilgjengelig for oss som diagnostikere. Det er her MR-skanneren vår har kommet til sin rett. I de fleste tilfeller kommer vi langt med erfaringen vi har med å tolke symptomer, men vi bruker ofte MR-skanneren for å komme nærmere en diagnose som vi føler at vi kan stole på og bruke som beslutningsgrunnlag,” forklarer Bodil Cathrine Koch. Hun legger til:

”Ved å ta i bruk denne praksisen utvider vi kunnskapsbasen vår og får ny innsikt. Dette er enda en fordel man absolutt ikke skal undervurdere verdien av.”

I noen tilfeller ender diagnoseprosessen med et spørsmål om etikk heller enn om medisin. Selv om mye kan gjøres, må Bodil Cathrine Koch og kollegene hennes spørre seg om medisinsk eller kirurgisk behandling vil være tilrådelig – selv om det er teknisk mulig.

”Men når vi vil se detaljer i hjernen, ryggmargen eller nerverøttene trenger vi bilder som MR-skanneren kanprodusere, for å ta den riktige avgjørelsen.”

Bodil Cathrine Koch, EBVS® Europeisk spesialist i veterinær nevrologi ved Fredrikstad dyrehospital

IMG_6960resepsjonen lysere.png

Fredrikstad dyrehospital har 60 ansatte og behandler mer enn 15.000 firbente pasienter hvert år.

”Dette er ikke alltid en enkel diskusjon, men vi er nødt til å ta den. I dag er mange kjæledyr, særlig katter og hunder, blitt familiemedlemmer i enda større grad enn tidligere. Samtidig har mange dyreeiere bedre forsikringer enn for bare ti år siden. Dette gir økt etterspørsel, og i noen tilfeller økt press for å tilby avanserte behandlinger. Og i disse tilfellene kan det noen ganger være nyttig å ha MR-bilder å peke på. Jo bedre redskaper vi har for å stille nøyaktig diagnose, desto enklere er det å ta de riktige beslutningene og gi best mulig behandling for pasienten og eieren.”