St. Olav’s Hospital, Trondheim, Norway, new PET radiopharmacy creates expanded diagnostic opportunities for the entire region.

Article

Banebrytende teknologi i Trondheim

For St. Olavs Hospital i Trondheim gir deres nye PET-senter en diagnostisk mulighet for en hel region – en reise som er gjort mulig ved hjelp av et godt team og prosjektarbeid. Juni 2020 var en viktig milepæl for St. Olavs Hospital: dette var datoen deres nye enhet for PET radiofarmakaproduksjon fikk tilvirkertillatelse, et viktig skritt for å tilby PET-undersøkelser til pasienter.
 
St. Olavs Hospital fungerer som et komplett klinisk senter med PET/MR og PET/CT for Midt-Norge, og er det viktigste behandlingssenteret for en region med en voksende befolkning på nesten én million. Pasienter som foretar disse PET-undersøkelsene injiseres med en PET-tracer for å kunne avbilde aktuelle områder i kroppen. Før juni 2020 var sykehuset avhengig av forsendelser av PET-sporstoffer fra Oslo til sine pasienter. Utfordrende transportforhold og tilgjengelighet av disse stoffene fra et område mer enn 500 km unna påvirket ofte pasienter som ventet på at scanningene kunne foretas.

Marianne-Leirdal-Stokkan.png

“Et nært samarbeid mellom St. Olav og GE Healthcare er avgjørende for et komplekst prosjekt som dette”

– Marianne Leirdal Stokkan, leder for nukleærmedisin og medisinsk fysikk, St. Olavs Hospital

Effektivitet og økt diagnostisk tilbud

“Vi trengte et syklotronsenter, og PET radiofarmaka. I tillegg til det direkte behovet for våre pasienter, har vi også Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i nærheten. De har en stor forskningsgruppe for medisinsk bildebehandling, men ingen lokal forsyning til forskning av isotoper og radiofarmaka i vår region”, sier Marianne Leirdal Stokkan, som leder avdelingen for nukleærmedisin og medisinsk fysikk ved sykehuset.
 
St. Olavs Hospital har vært mottaker av generøse gaver som har gjort det mulig å anskaffe avansert helseteknologi, inkludert PET/MR- og PET/CT-systemene. Da behovet for å være selvforsynt i PETbildesenteret ble aktuelt, ble det igjen gjort en donasjon for å muliggjøre tillegg av en syklotron og PETradiofarmakaproduksjon til Trondheims molekylære bildesenter.

“Det var utgangspunktet for reisen vi har vært på siden”.

Samtidig med tidspunktet for at St. Olav gikk inn i anbudsprosessen for å sikre en leverandør til å bygge sitt nye PET-senter, startet universitetssykehuset i Tromsø også den samme prosessen. For å utnytte kompetansen og effektiviteten fra begge sykehusene, ble Trondheim og Tromsø med i arbeidet med å finne den rette partneren. Den valgte partneren ble GE Healthcare.
 
“Valget var ikke vanskelig. Vi hadde et godt inntrykk av GE Healthcare som leverandør. De to andre eksisterende syklotronene i Norge er også levert av GE Healthcare, så det føltes som et trygt valg”, sier Leirdal Stokkan.

team.png

"GE Healthcare har alltid vært veldig fleksibel for å hjelpe oss med å finne de riktige løsningene” - Vera Gjervan, fysiker
 
“På den tiden hadde vi null erfaring med å produsere PET radiofarmaka, så vi følte oss ganske avhengige av å få en partner om bord som hadde bred erfaring med både teknologien, men også bygging og drift av PET senteret.”
 
Prosjektlederen fra GE Healthcare var et sentralt medlem av teamet i å sette opp prosjektet for bygging av PET senteret.
For teamet som ble rekruttert til å sette opp PET-senteret, var det avgjørende å få så mye erfaring som mulig, på kortest mulig tid. Mens GE Healthcare var ansvarlig for den tekniske siden av installasjonene, ble byggingen overlatt til Sykehusbygg HF på vegne av St. Olav Eiendom. Prosjektlederne fra GE Healthcare, St. Olavs Hospital og Sykehusbygg HF måtte jobbe tett sammen fra starten til ferdigstillelse av det nye anlegget for å sikre suksess.

En læringsopplevelse

“I begynnelsen reiste vi til forskjellige steder for å lære. Vi besøkte prosjektet i Tromsø og hadde diskusjoner med dem, vi dro til Uppsala hvor GE Healthcare har et stort syklotronsenter. Alt var veldig nyttig”, sier Leirdal Stokkan.
 
Når det gjelder utviklingen av selve senteret, var denne reisen bare begynnelsen.
 
“Hele tiden har det vært et veldig nært samarbeid og vi har hatt en viktig partner sammen med oss. Prosjektlederen vår fra GE Healthcare, Stephan Gross, har vært medvirkende i dette arbeidet. Og han har ikke bare vært en leverandør av utstyr, han har også vært en coach og rådgiver.”
 
Én viktig faktor var oppsett og produksjon av hotceller for installasjonen i Trondheim. Hotcellene er store, blyskjermede rom hvor de radioaktive PET-sporstoffene håndteres – det er et sentralt fokus på sikkerhet for de som lager stoffene og sikrer at PET-tracerne er trygge for pasientene.
 
Prosjektteamet besøkte hotcell produsenten Comecer, i Bologna, Italia, for å se produksjonen. Forholdet mellom St. Olavs Hospital, GE Healthcare og Comecer har vært spesielt viktig – og for teamet i Trondheim ble GEs erfaring med flere globale installasjoner avgjørende. TRACERcenter™ er GE Healthcares kommersielle tilbud som gir alt nødvendig utstyr, opplæring og støtte for nye og eksisterende PETradiofarmaka.
 
For Stephan Gross, som er leder for TRACERcenter-prosjektlederteamet, hadde teamet i Trondheim en viktig fordel sammenlignet med andre organisasjoner som gikk gjennom den samme prosessen.
 
“I Trondheim var hele teamet samlet helt fra begynnelsen. Dette spilte en viktig rolle fordi de involverte fra ulike funksjoner som til slutt vil produsere PET-radiofarmaka kunne gi sine innspill og preferanser inn i planene fra dag 1. Ikke bare førte dette til en bedre fremdrift av prosjektet, men det gjorde det også mulig for det lokale teamet å gjøre seg kjent med hele prosessen, og dermed få ting til å gå raskere”, sier Gross.
 
Selvfølgelig er det utfordringer forbundet med et prosjekt som inkluderer så mange steg. Avgjørende for teamet i Trondheim har vært evnen til å løse disse problemene med så lite friksjon som mulig, og som alltid, å miste så lite tid som mulig.
 
flaske.jpg
 

Planlegging er av avgjørende betydning

“Et av utfordringene vi forventet var samspillet mellom leveransene fra utstyrsleverandøren og bygningsentreprenørene. Det var viktig at planleggingsfasen vår beskrev hvor hver av partenes ansvar stoppet, og hvor det ikke overlappet”, sier Vibeke Wist Holthe, QP og farmasøyt ved Nukleærmedisinsk og medisinsk fysikk ved St. Olavs Hospital, og som var en del av prosjektteamet.
 
Siden beslutningen ble tatt om å bestille utstyr fra GE Healthcare i slutten av 2017, tok det bare St. Olavs Hospital to og et halvt år å begynne å produsere sine egen PET-radiofarmaka, fra første murstein i grunnmuren til den første pasientdosen.
 
“Den personlige opplæringen vi fikk var medvirkende til å forberede oss for produksjon av våre egne PET tracers” - Oskar Middel, produksjonsleder
 
En av de mest verdifulle opplevelsene de har hatt så langt er muligheten til å delta i brukerforaene som GE Healthcare arrangerer to ganger i året for sine kunder.
“I tillegg til erfaringen GE Healthcare har brakt til prosessen, vil jeg si at brukerforaene er svært viktige for oss. Det er avgjørende å kunne diskutere utfordringer som vi står overfor med folk som jobber med lignende prosesser og utstyr”, sier Oskar Middel, som er produksjonsleder, og assisterende professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 
Oskar hadde også positive erfaringer med opplæringen som gikk hånd-i-hånd med prosjektet. Innholdet ble tilpasset teamets behov og kompetanse på St. Olavs hospital. Med ni måneders produksjonserfaring henvender de seg fortsatt til GE Healthcare for å be om viktig kunnskap, og for å sikre at anlegget deres kjører så optimalt som mulig.

Hvordan lokalene for PET-radiofarmakaproduksjon ble bygget

Installasjonen av en syklotron til produksjon av PET radiofarmaka er ikke en enkel prosess og har visse krav når det gjelder konstruksjon som er krevende for enhver organisasjon. I Trondheim innebefattet prosessen GE Healthcare og Sykehusbygg HF.
 
For Stephan Gross var samarbeidet mellom de to partene jevnt, selv om det tar tid å skape en skikkelig forståelse av regelverket og hvordan man arbeider innenfor retningslinjene som er fastsatt i bransjen.
 
“Du bygger et produksjonsanlegg for kjernefysisk materiale. Ikke mange byggefirmaer har gjort det før, så forståelsen av hvorfor ting gjøres slik de er, til syvende og sist for alles sikkerhet, er selvfølgelig svært viktig”, sier Gross.

Radio PET.png

“Det var mange ulike leverandører involvert i prosjektet. Vi er veldig fornøyd med at GE Healthcare opprettholder primærkontakt med dem alle. Det er en svært komplisert prosess, og mange bevegelige deler”, sier Vibeke Holthe, som er kvalitetsleder i Trondheim.
 
St. Olavs Hospital fortsetter å vokse som et senter for molekylær bildebehandling med flere pågående kliniske studier samt målet om å gi pasientene best mulig behandling. Vi er veldig stolte og glade for det vi har bygget her. Og vi gir så mange pasienter i vår region et bedre helsetilbud fordi vi kan produsere våre egne PET-tracere”, sier Marianne Leirdal Stokkan.