Privatklinikken Progardia i Middelfart har  investeret i GE Healthcares high-end MR-scanner, 3,0T SIGNA™ Architect. Målet er at producere optimale MR-scanninger til udredning af bl.a. prostatakræft, men også at skabe en god oplevelse for patienten, der skal scannes.

Article

3T MR til udredning af prostatacancer hos Progardia Healthcare

”Det handler ikke kun om at skabe de absolut bedste MR-scanninger, men også de absolut bedste patientoplevelser”

Progardia Healthcare med ny MR-scanner: SIGNA Architect samt de fleksible spoler, AIR coils fra GE Healthcare

Målet for den nyåbnede privatklinik Progardia i Middelfart er at producere optimale MR-scanninger til udredning af bl.a. prostatakræft, men også at skabe en god oplevelse for patienten, der skal scannes. Til det har de investeret i GE Healthcares high-end MR-scanner, 3,0T SIGNA Architect.

”Vi har sat os det mål at kunne tilbyde Danmarks bedste udredninger og undersøgelser af bl.a. prostatacancer, baseret på MR-scanninger. Det kræver ikke kun, at vi investerer i high-end udstyr, men også i dygtige eksperter til at betjene scanneren og til at skabe den bedste oplevelse for vores kunder og patienter. Sidstnævnte lægger vi næsten lige så stor vægt på som det rent lægefaglige.”

Sådan forklarer Niels Thagaard om tankerne bag den højt specialiserede privatklik i Danmark, Progardia i Middelfart, der slog dørene op 1. december 2020. Niels Thagaard er både idémand, investor og daglig direktør for den nye klinik, og med sig bringer han erfaringerne fra oprettelsen af en række andre MR-scanningscentre gennem de seneste tyve år, bl.a. i tilknytning til privathospitalet Hamlet og Aabenraa Sygehus.

”Vi mener, der eksisterer et udækket behov for MR-scanninger, der ikke alene giver det bedste udgangspunkt for udredninger, men som også tager fat på et udtalt problem ved MR-scanninger. Nemlig den angst og det ubehag, en del patienter føler ved at blive placeret i det aflange ’rør’, hvor man skal ligge under undersøgelsen," siger Niels Thagaard.

Progardia Healthcare Privatklinik specialiseret i prostataudredning - ledet af Niels Thagaard

Foto fra venstre: Per Ulrich, MR-specialist, Niels Thagaard, Direktør for Progardia Healthcare og Kim Jensen, Overradiograf og MR-specialist.

MR-scanning til udredning af prostatacancer

”Vi mener, der eksisterer et udækket behov for MR-scanninger, der ikke alene giver det bedste udgangspunkt for udredninger, men som også tager fat på et udtalt problem ved MR-scanninger. Nemlig den angst og det ubehag, en del patienter føler ved at blive placeret i det aflange ’rør’, hvor man skal ligge under undersøgelsen. For enkelte mennesker kan det næsten overdøve angsten for den mulige sygdom – og mere generelt er det en barriere for, at tilstrækkeligt mange når frem og bliver udredt i tide, og dermed at en evt. efterfølgende behandling kan blive så vellykket som muligt,” siger Niels Thagaard.

Inspirationen til klinikken i Middelfart har Niels Thagaard bl.a. hentet fra den internationale kongres for radiologi, RSNA, i Chicago. I USA har man stor erfaring med at anvende 3,0T MR-scannere til bl.a. at diagnosticere for cancer i prostata – et område, der udgør hovedfokus for klinikken sammen med helkropsscanninger.

Tynde og kropsnære spoler skal modvirke ubehag

Den største fordel ved den nye scanner er uden tvivl de særlige AIR™ coils, GE Healthcare har udviklet, forklarer overradiograf og MR-specialist Kim Jensen, der bl.a. er leder af radiograf-gruppen på klinikken, som i opstartsfasen består af ham selv samt Per Ulrich, der ligeledes trækker på mange års erfaring med billeddiagnostik og MR-scanning.

”Sammenlignet med traditionelle kropsspoler, der ofte både er tunge og stive i det, så er AIR coils tynde, de vejer ikke meget, og så kan de let foldes kropsnært rundt om torso, arme og ben osv. Vi tror på, at det i høj grad vil mindske følelsen af ubehag for de patienter, der har tendens til det. En anden fordel er, at spolerne fra GE Healthcare kan overlappe hinanden, uden at det går ud over resultatet. Det kan man ikke med traditionelle kropsspoler,” siger Kim Jensen.

Når spolen pakkes tæt indtil patienten, får man mere MR-signal fra kroppen. Dette kan bruges til hurtige optagelser med god billedkvalitet, fordi AIR coils indeholder mange spoleelementer, som netop ligger tæt ind til anatomien, der afbilledes.

Ekstra kraftig kikkert til at stille skarpt på brint-atomerne

”Der er flere grunde til, at vi har valgt en MR-scanner fra GE Healthcare som den bedste løsning for den måde, vi vil tilgå patienterne på her på stedet,” forklarer Kim Jensen.

”Vi har købt en 3,0T-scanner, fordi vi bl.a. skal lave diffusionsmålinger i prostata, og her er det en afgørende fordel at have en scanner, der kan levere et højt signal, og det kan SIGNA Architect. Man kan sige, at et højt signal er udtryk for, hvor kraftig en kikkert vi har til rådighed, når vi skal stille skarpt på de brintatomer, som danner billederne i en MR-scanning,” siger Kim Jensen og bliver suppleret af MR-specialist Per Ulrich:

En 3,0T-scanner har et magnetfelt, der er hele 60.000 gange kraftigere end jordens magnetfelt. Det giver os et langt bedre signal at arbejde med sammenlignet med en 1,5T-scanner. Samtidig har SIGNA Architect et meget homogent magnetfelt, som bl.a. betyder, at vi kan producere billeder, der er over 40 cm store. Når vi skal scanne en ryg, behøver vi ikke længere at sammensætte et fuldt billede af ryggen ud fra tre stakke af scanninger, men kan nøjes med to. Det er en fordel for patienten, men også for os, der skal betjene scanneren.”

Progardia Healthcare har fået ny MR-scanner: SIGNA Architect med fleksible spoler, AIR coils fra GE Healthcare

MR-specialister, Per Ulrich og Kim Jensen fra Progardia Healthcare med de fleksible og lette AIR coils.

Målet er en tryg patientoplevelse

Kim Jensen og Per Ulrich lægger ikke skjul på, at forventningerne er store til den nye MR-scanner.

”Fra min tid som afdelingsradiograf for MR-scanning på Kolding Sygehus ved jeg, hvor stor en rolle de rette rammer og fokus på tryghed kan spille. Jeg deltog i Children Centered Care-projektet, hvor det faktisk lykkedes os at halvere antallet af børn, som det var nødvendigt at bedøve forud for en MR-undersøgelse. Hos Progardia har vi ikke specifikt fokus på børn, men vi kan bestemt godt arbejde videre med erfaringerne fra projektet i Kolding, og til det formål passer SIGNA Architect faktisk perfekt,” siger Kim Jensen og peger på flere fordele i den forbindelse.

Fx er den åbning, patienten ligger i, og som potentielt kan fremkalde klaustrofobi hos nogle, 70 cm i diameter, modsat mindre systemer med en åbning på 60 cm. Hertil kommer, at nyudviklet teknologi gør det muligt at reducere støjen fra scanneren betydeligt.

Men også andre elementer er med til at underbygge en tryg patientoplevelse. Blandt andet har Progardia indrettet selve lokalet, hvor scanneren er placeret, med lyskilder, der giver et venligt indtryk. Scanneren er ikke placeret i en kælder som andre steder, men i klinikkens stueetage, hvor der gennem et stort vindue er udsigt til græsplæner og åben himmel udenfor. Via en særlig spejlanordning har patienterne også mulighed for at se film efter eget valg under undersøgelsen. Det hjælper alt sammen.

”Vi har købt en 3,0T-scanner, fordi vi bl.a. skal lave diffusionsmålinger i prostata, og her er det en afgørende fordel at have en scanner, der kan levere et højt signal, og det kan SIGNA Architect," siger Kim Jensen.

Intuitivt brugerinterface

”Vi har selvfølgelig også høje forventninger til scanneren som vores daglige arbejdsredskab,” forklarer Per Ulrich.

”GE Healthcare har givet os en god træning i scannerens mange funktioner. Langt hen ad vejen er den ’født’ brugervenlig. Det er fx nemt at danne sig et overblik, når du skal planlægge din undersøgelse. Når du skal undersøge en arm, trykker du på en tegning af en arm, hvorefter de relevante protokoller og procedurer for scanninger af en arm automatisk kommer frem. På den måde er det meget intuitivt.”

Progardia er indrettet i den nyrestaurerede administrationsbygning for det tidligere sindssygehospital i Middelfart, der ligger i grønne omgivelser tæt på Lillebælt. Foreløbig er der tilknyttet syv lægefaglige konsulenter, hver med deres specialeområde inden for onkologi, neurologi, muskelskeletær (abdominal) og kardiologi. Hertil kommer de specialuddannede radiologer, der skal betjene den 7 tons tunge MR-scanner.

Progardia-Healthcare.jpg