Klima og karbon

VÅRT FORMÅL

Klimatiltak er en integrert del av vårt mål om å forbedre resultatene for pasienter, helseinstitusjoner og forskere over hele verden, og det er vår ansvart å intensivere tiltakene for å redusere alle utslipp ytterligere.
Climate & carbon

KARBON

50 %

Vi har satt oss fore å redusere driftsutslipp med 50 % innen 2030

0

Vi har forpliktet oss til å nå netto nullutslipp innen 2050

7%

Vi reduserte klimagassutslippene med 7 % i 2021

 
PROGRAMMER

Vår vei til netto nullutslipp

Vi mener at hvert tonn teller, og for å nå målet har vi fokusert vår operative strategi rundt tre søyler.
KARBONREDUKSJON

Kutte klimagassutslipp fra våre anlegg

I 2022 fortsatte vi med 8-ukers energireduksjonsseminarer for 40 av våre største anlegg for å utvikle karbonreduksjonsveikart og fremme de reduksjonene som kreves for å nå vårt mål. Våre største anlegg utvikler og rapporterer om sitt karbonreduksjonsveikart som en del av en årlig styringsprosess, og vi prioriterer å gjennomføre de planlagte reduksjonsprosjektene som er identifisert i disse veikartene. Vi har et internt fond som støtter karbonreduksjonsprosjekter, og i 2021/2022 finansierte denne ordningen prosjekter som vi forventer vil redusere våre klimagassutslipp med over 15 000 metriske tonn. Dette fondet fortsetter å finansiere reduksjonsprosjekter, og vi begynner å se effekten og forventer økte karbonreduksjoner i 2023 etter hvert som flere prosjekter blir fullført.
VÅR FLÅTE

Kutte utslipp fra flåten vår

Vi har en global flåte på over 10 000 kjøretøy. Størstedelen er beregnet på våre serviceteknikere, slik at de kan ha med seg verktøy og deler til installasjon og service av sykehusutstyr. I 2021 startet vi prosessen med å omstille kjøretøyene i Nord-Amerika og Europa til el- og hybridkjøretøy. Vi ser også på andre effektivitetsalternativer for å prøve å redusere flåtens miljøavtrykk, for eksempel utføre fjernservice på utstyr. I 2022 har vi fortsatt å optimalisere kjøretøybruken og utvidet omstillingen til elbiler etter hvert som tilgjengeligheten av egnede kjøretøy og ladeinfrastruktur gjør det til et levedyktig alternativ. Vi har redusert klimagassutslippene fra flåten vår med rundt 12 % sammenlignet med utgangspunktet i 2019.
FORNYBAR ENERGI

Omstilling til energi fra fornybare kilder

Vår karbonreduksjonsstrategi omfatter omstilling til energi fra fornybare kilder, og vi øker innkjøpene av fornybar energi. I 2021 flyttet vi alle vår britiske anlegg over på fornybar energi, og i 2022 fortsetter vi å bidra til å gjennomføre veikartet for å øke innkjøpene av fornybar energi i alle regioner.
 

*sammenlignet med en utgangsverdi fra 2019