Healthcare Systems

Healthcare Systems

Vi tilbyr medisinsk teknologi, digital infrastruktur, dataanalyse og verktøy til støtte for beslutninger som hjelper helsepersonell med å diagnostisere, behandle og overvåke pasientene deres. Vi leverer også tjenester, tilbehør, forbruksvarer, undervisning, opplæring og konsultasjon.

Healthcare Systems inkluderer

Fakta