ÅPENHETSINITIATIVER EUROPA

Som et globalt aktivt selskap på ulike områder i helsesektoren er vi forpliktet til et åpent partnerskap med alle helsearbeidere og helseinstitusjoner. Dette tette og godt regulerte partnerskapet gjør at vi kan sikre at de medisinske produktene våre kontinuerlig forbedres gjennom forskning og utveksling av den beste kliniske praksisen for toppmoderne teknologi, noe som også er til fordel for pasienten.

Fremleggelsen av slike partnerskap er viktig fordi det fremmer et positivt, samarbeidende og tillitsbasert forhold mellom helsepersonell/helseinstitusjoner og kommersielle biovitenskapsorganisasjoner. Dette sikrer at slike relasjoner ikke påvirker kliniske beslutninger, da alle økonomiske samhandlinger fremlegges åpent.

Et av de nyeste åpenhetsinitiativene kommer fra European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). I 2013 innlemmet EFPIA denne selvreguleringen for legemiddelindustrien under Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to HCPs and HCOs, som krever at selskaper som GE Healthcare offentlig fremlegger en rapport innen utgangen av juni 2016 over alle verdioverføringer fra GE Healthcare til helsepersonell og helseinstitusjoner akkumulert i 2015. Slike fremleggelser skjer årlig. GE Healthcare, som et medlem av legemiddelindustrien, er forpliktet til større åpenhet i økonomiske forhold med helsepersonell ved å følge både EFPIA-åpenhetskoden og andre nasjonale åpenhetsbestemmelser.

Vi er overbevist om at dette industridrevne initiativet er en viktig mulighet til å demonstrere til offentligheten at tette relasjoner mellom selskaper og helsesektoren er i pasientens beste interesse og dermed etablerer gjensidig tillit for langsiktig nytte.

I samsvar med rapporteringsstandardene i EFPIA-overføringskoden og alle gjeldende datavernbestemmelser fører rapporten opp betalinger gjort til helseorganisasjoner, helsepersonell og forskning og utvikling for 2015. Fra og med 30. juni 2016 kan rapporten lastes ned fra koblingen på dette nettstedet.

For land med lokale åpenhetsbestemmelser er de fremleggbare transaksjonene enten rapportert i samsvar med lokale myndigheters rapporteringssystem eller på dette nettstedet.

Åpenhetsrapporter

LAND KOBLING TIL RAPPORTER ELLER LOKALE RAPPORTERINGSSYSTEMER
ØSTERRIKE/Österreich  2015 datarapport       2016 datarapport       2017 datarapport
BELGIA/België/Belgique www.betransparent.be
KROATIA/Hrvatska  2015 datarapport       2016 datarapport      2017 datarapport
DANMARK/Danmark http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/oekonomisk-stoette/liste
FRANKRIKE www.transparence.sante.gouv.fr
TYSKLAND/Deutschland  2015 datarapport     2016 datarapport       2017 datarapport     
2017 datarapport (Patientenorganisationen)
HELLAS/Ελλάδα  2015 datarapport     2016 datarapport      2017 datarapport
UNGARN/Magyarország 2017 datarapport
ITALIA/Italia  2015 datarapport    2016 datarapport       2017 datarapport     
ISRAEL/יִשְׂרָאֵל‎ http://www.health.gov.il/
LATVIA/Latvija http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojums-par-materialo-atbalstu
NEDERLAND/Nederland http://www.transparantieregister.nl/nl-NL/Home
NORGE/Norge                  2015 datarapport           2016 datarapport         2017 datarapport                            2017 datarapport (pasientorganisasjoner)
ROMANIA/România

http://www.ge.com/cee/company/ge-romania

PORTUGAL https://placotrans.infarmed.pt/publico/listagempublica.aspx
SLOVAKIA/Slovensko www.nczisk.sk/
SPAIN/España  2015 datarapport        2016 datarapport        2017 datarapport     
SVERIGE/Sverige http://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/?type=Disclosure
STORBRITANNIA 2013–2015 datarapporter

http://www.abpi.org.uk/our-work/disclosure/Pages/DocumentLibrary.aspx

Kontakt: transparency.healthcare@ge.com